top of page
8.png

Privacy

 • Driessen Advocaten, btw Be 0818.428.293 verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. 
   

 • Persoonsgegevens zijn onder meer: uw naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, e-mail, telefoon nummer, btw nummer, gegevens over uw geloof, medisch dossier, strafrechtelijk verleden, ... 
   

 • Wij verzamelen en verwerken deze gegevens in het kader van de ons toevertrouwde opdrachten. 
   

 • Wij bewaren deze gegevens zo lang het noodzakelijk is en in functie van de wettelijke verplichtingen.
  Na het afsluiten van onze opdracht moeten wij onze dossiers minstens 5 jaar bijhouden (sommige gegevens moeten wij langer bijhouden). 

   

 • Wij delen uw persoonsgegevens enkel in noodzakelijke gevallen en of in het geval dat de wet ons daartoe verplicht, in het kader van de aan ons toevertrouwde opdracht, met derden: deurwaarders, experten, rechtbanken, ... 
   

 • U heeft het recht een kopie te vragen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, te doen wissen en bezwaar te maken tegen de verwerking.  

bottom of page