top of page

Expertise

 

  • Burgerlijke geschillen handelend over contractuele en extra contractuele aansprakelijkheid, verbintenissenrecht in het algemeen, benoemde overeenkomsten zoals koop, ruil, huur van goederen, diensten en werk, lening, bruiklening, bewaargeving, sekwester, lastgeving, borgtocht, pand en overeenkomsten sui generis;

 

  • Beslag en executierecht zoals bewarend beslag, gedwongen tenuitvoerlegging;

 

  • Handelsrecht zoals handelsverbintenissen en het bewijs ervan, handelsagentuur, franchising, licentieovereenkomsten, marktpraktijken, consumentenbescherming, incasso en intellectuele eigendomsrechten;

 

  • Faillissement, handelsonderzoek, W.C.O;

 

  • Familierecht zoals wettelijke samenwoning, vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk, rechten en plichten van echtgenoten, echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, uitkeringen tot levensonderhoud, omgangsrecht minderjarige kinderen;

 

  • Strafrecht zoals verdediging voor de politierechtbank en correctionele rechtbank, burgerlijke partijstelling;

 

  • Eigendom en mede-eigendom, vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfdienstbaarheden.

bottom of page